• Trainingen Agressie in de zorg

Uit onderzoek onder zorgmedewerkers blijkt dat bijna 7 van de 10 ondervraagden te maken hebben met verbale én met fysieke agressie. Bij 17 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden gebeurt dat dagelijks en bij 26 procent elke week. Ruim een kwart overweegt weleens te stoppen met het werk vanwege de agressie.

De cijfers spreken voor zich: al jarenlang stijgt het aantal agressie-incidenten in de zorgsector. Zowel verbaal als fysiek geweld, zowel vanuit cliënten als vanuit familie van cliënten. Naast de vakdeskundigheid wordt in toenemende mate ook een beroep gedaan op extra kwaliteiten van zorgmedewerkers. Hoe om te gaan met agressie op de werkvloer; het is een van de meest actuele en urgente thema’s binnen de zorg!

Aleco Sport Visions heeft – in samenwerking met diverse zorginstellingen – een scholingsaanbod ontwikkeld, specifiek voor de zorgsector. De modules kunnen los worden gevolgd, maar u kunt ook kiezen voor een combinatie van verschillende modules, om zo de gewenste verdiepingsslag aan te brengen. Alle trainingen zijn erg praktisch van aard; de theorie is ondersteunend aan de praktijk!

Aanmelden
Hieronder vindt u informatie over de verschillende modules. U kunt zich inschrijven door onderaan deze pagina op de knop INSCHRIJVEN te klikken. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestigingsmail met daarin uw gegevens. Klik hier voor de geplande data met bijbehorende kosten.

Voor vragen kunt u terecht bij Niek Schets, via niek@aleco.nl

Modules

1. Basismodule Omgaan met Agressie in de Zorg

a. Dagprogramma 08.30 – 16.30 uur
b. Maximale groepsgrootte 8 personen
c. Aandacht voor de basisbeginselen van:

• Professionele houding, uitstraling en optreden
• Wat is agressie?
• Welke soorten agressie zijn er?
• Hoe herken ik diverse soorten agressie?
• Hoe reageer ik adequaat op diverse soorten agressie, zonder daarbij over mijn eigen tolerantiegrenzen te gaan?
• Hoe begrens ik diverse soorten agressie / hoe kan ik de-escalerend handelen?
• Mentale en fysieke weerbaarheid
• Veilige zone en omgeving

d. Kosten € 225,00, inclusief koffie/thee/water, lunch en tussendoortje

2. Verdiepingsmodule Mentale Weerbaarheid

a. Dagdeelprogramma 08.30 – 13.00 of 12.30 – 17.00 uur
b. Maximale groepsgrootte 8 personen
c. Het accent binnen de module Mentale Weerbaarheid ligt bij communiceren (zowel verbaal als non-verbaal) en hoe je communicatie op een juiste manier kunt inzetten om agressie te voorkomen, om cliënten en familie van cliënten te benaderen en om daarbij je eigen grenzen te leren herkennen en respecteren. Items die aan bod komen:

• Communicatie – wat is dit en hoe kun je het effectief inzetten
• Benaderingstechnieken
• Gesprekstechnieken
• Persoonlijke grenzen stellen en respecteren
• Non-verbale communicatie

d. Kosten € 125,00 inclusief lunch, koffie/thee/water en tussendoortje

3. Verdiepingsmodule Fysieke Weerbaarheid

a. Dagdeelprogramma 08.30 – 13.00 of 12.30 – 17.00 uur
b. Maximale groepsgrootte 8 personen
c. Het accent binnen de module Fysieke Weerbaarheid ligt bij het aanleren van technieken die je helpen om de-escalerend fysiek contact te maken en bij het aanleren van technieken die in het teken staan van zelfverdediging en persoonlijke veiligheid. Items die aan bod komen, zijn:

• Begeleidingstechnieken
• Handelingsalternatieven
• Bevrijdingstechnieken
• Handgrepen

d. Kosten € 125,00 inclusief lunch, koffie/thee/water en tussendoortje

4. Herhalingsmodule

a. Dagdeelprogramma 08.30 – 13.00 of 12.30 – 17.00 uur
a. Maximale groepsgrootte 8 personen
b. Kosten € 125,00 inclusief lunch, koffie/thee/water en tussendoortje
c. De herhalingsmodule behandelt alle aspecten die tijdens de basismodule en verdiepingsmodules aan bod zijn gekomen. In een dagdeel werken we aan de hand van casussen uit de praktijk. Geen herhaling van theorie, maar juist het ‘inslijpen’ van praktisch handelen staat centraal

5. Module Veilig Werken in Beveiligde Zorg

a. Dagdeelprogramma 08.30 – 13.00 of 12.30 – 17.00 uur
b. Maximale groepsgrootte 8 personen
c. De module Veilig Werken in Beveiligde Zorg is specifiek ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is in de zorg en die te maken heeft met cliënten met complexe problematieken en daardoor een hoog agressieniveau
d. In de training besteden we nadrukkelijk aandacht aan persoonlijke veiligheid, grepen, bevrijdingstechnieken en de-escalerend handelen. Fysieke weerbaarheid heeft de prioriteit
e. Aandacht voor Fixeren, Zorg & Dwang
f. Kosten € 125,00 inclusief lunch, koffie/thee/water en tussendoortje

–>INSCHRIJVEN<–

Inschrijfformulier trainingen Agressie in de zorg

Geef hier uw voorkeur voor de module op. Dit mogen er uiteraard meerdere zijn.

CAPTCHA
Een moment geduld aub.