Trainingen Agressie in de Zorg

Aleco Sport Visions Algemeen

Uit onderzoek onder zorgmedewerkers blijkt dat bijna 7 van de 10 ondervraagden te maken hebben met verbale én met fysieke agressie. Bij 17 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden gebeurt dat dagelijks en bij 26 procent elke week. Ruim een kwart overweegt weleens te stoppen met het werk vanwege de agressie.

De cijfers spreken voor zich: al jarenlang stijgt het aantal agressie-incidenten in de zorgsector. Zowel verbaal als fysiek geweld, zowel vanuit cliënten als vanuit familie van cliënten. Naast de vakdeskundigheid wordt in toenemende mate ook een beroep gedaan op extra kwaliteiten van zorgmedewerkers. Hoe om te gaan met agressie op de werkvloer; het is een van de meest actuele en urgente thema’s binnen de zorg!

Aleco Sport Visions heeft – in samenwerking met diverse zorginstellingen – een scholingsaanbod ontwikkeld, specifiek voor de zorgsector. De modules kunnen los worden gevolgd, maar u kunt ook kiezen voor een combinatie van verschillende modules, om zo de gewenste verdiepingsslag aan te brengen. Alle trainingen zijn erg praktisch van aard; de theorie is ondersteunend aan de praktijk!

Kijk voor meer informatie op: http://www.aleco.nl/trainingen-agressieindezorg/