• Sport & Educatie

In opdracht van scholen ontwerpen wij onderwijsprogramma’s voor leerlingen die (tijdelijk) meer zorg nodig hebben dan in het reguliere onderwijs geboden kan worden. In samenwerking met Be-zonder, verzorgen wij het satellietprogramma voor leerlingen van het Da Vinci College Roosendaal en maatwerktrajecten voor leerlingen van diverse scholen uit de regio.

Sport & Onderwijs

Satellietprogramma voor het Da Vinci College
Satelliet is een preventief begeleidingsprogramma voor leerlingen uit de onderbouw van het Da Vinci College Roosendaal. In een korte, intensieve periode van 9 weken krijgen leerlingen de kans om sterker te worden. Ze werken aan hun gedrag en schoolse vaardigheden. Daardoor vergroten ze hun  kans om succesvol de middelbare school te doorlopen.

Maatwerktrajecten onderwijs
Scholieren die (tijdelijk) niet in staat zijn om het reguliere onderwijs op hun school te volgen, kunnen terecht voor een maatwerk onderwijstraject. Vaak zijn er gedragsmatige oorzaken voor de (tijdelijke) uitval. Door letterlijk uit de setting van de school te stappen, komt er weer ruimte voor ontwikkeling voor zowel de jongere zelf, als voor de school.

Sport & coaching
Jongeren die beter in hun vel willen komen te zitten of extra ondersteuning zoeken gericht op het omgaan met bepaalde gedragsproblematieken, kunnen een sportcoachingstraject volgen. Met een vaste trainer wordt er tijdens fysieke trainingen gewerkt aan vooraf vastgestelde doelen.

In deze trajecten wordt samengewerkt met Be-zonder. De pedagogische expertise van Be-zonder wordt gebruikt om de trajecten zo effectief mogelijk in te zetten.

Be-zonder is een geregistreerd jeugdhulpaanbieder bij de gemeenten in West-Brabant. Hierdoor zijn de sportcoachingstrajecten in sommige gevallen in te zetten als onderdeel van de jeugdhulpverlening, op verwijzing van een jeugdprofessional van de gemeente.


  • Satellietprogramma Da Vinci College
  • Maatwerk onderwijs
  • Sportcoaching
  • Coaching@School
  • Top Team Trainingen
  • KlassentrajectenInformatie aanvragen“In de afgelopen jaren is een hechte samenwerking met Aleco ontstaan. Op verschillende terreinen hebben we elkaar kunnen vinden. Opvallend hierbij is de kwaliteit in het omgaan met de leerlingen. Zij zorgen voor een goed contact waarbij de juiste balans in het omgaan met elkaar en onderling wordt gewaarborgd.”

Rens Boons, afdelingsdirecteur Praktijkonderwijs DVC Roosendaal

“”Ik heb veel geleerd bij Aleco over hoe je om moet gaan met frustraties. Dat deden ze op een fijne manier door rustig te praten als ik iets fout deed én me te helpen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurde. Verder vond ik de vrijheid en zelfstandigheid heel erg fijn én de vriendelijkheid van iedereen. De weken bij Aleco hebben mij geholpen om weer goed verder te kunnen op school.”

Santhar, leerling klas 4 HAVO Markland College