• Sport & Educatie

In opdracht van scholen ontwerpen wij onderwijsprogramma’s voor leerlingen die (tijdelijk) meer zorg nodig hebben dan in het reguliere onderwijs geboden kan worden. In samenwerking met Be-zonder, verzorgen wij het satellietprogramma voor leerlingen van het Da Vinci College Roosendaal en maatwerktrajecten voor leerlingen van diverse scholen uit de regio.

Sport & Onderwijs

Satellietprogramma voor het Da Vinci College
Satelliet is een preventief begeleidingsprogramma voor leerlingen uit de onderbouw van het Da Vinci College Roosendaal. In een korte, intensieve periode van 9 weken krijgen leerlingen de kans om sterker te worden. Ze werken aan hun gedrag en schoolse vaardigheden. Daardoor vergroten ze hun  kans om succesvol de middelbare school te doorlopen.

Maatwerktrajecten onderwijs
Scholieren die (tijdelijk) niet in staat zijn om het reguliere onderwijs op hun school te volgen, kunnen terecht voor een maatwerk onderwijstraject. Vaak zijn er gedragsmatige oorzaken voor de (tijdelijke) uitval. Door letterlijk uit de setting van de school te stappen, komt er weer ruimte voor ontwikkeling voor zowel de jongere zelf, als voor de school.

Sportcoaching

Missie
Aleco Sport Visions biedt, opererend vanuit Talentencentrum Zuidwest Nederland, een vangnet voor jongeren die (tijdelijk) niet goed in hun vel zitten en daardoor (tijdelijk) niet meer kunnen functioneren op hun huidige school en/of in hun persoonlijke omgeving. Aleco begeleidt en ondersteunt deze jongeren bij het omgaan met hun problematiek en gaat met de jongeren op zoek naar hun individuele talenten, om deze vervolgens samen te ontwikkelen in de combinatie coaching, onderwijs en/of sport.
De kracht van Aleco Sport Visions is het begeleiden van jongeren door middel van sport in een positieve, sportieve en motiverende omgeving. Aleco biedt voor iedere jongere maatwerk door te kijken naar de specifieke behoefte en persoonlijke leerdoelen en elke jongere te koppelen aan een passende coach. Onze medewerkers zijn jonge, energieke, betrokken en enthousiaste mensen die jongeren graag ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talent(en). Wij coachen en motiveren jongeren op basis van wederzijds vertrouwen zonder daarbij duidelijke grenzen, normen en waarden uit het oog te verliezen.

Visie
Aleco Sport Visions streeft naar het borgen en verhogen van de geboden kwaliteit en professionaliteit binnen de maatschappelijk sector door een continu proces van organisatieontwikkeling, beleidsontwikkeling, innovatie, implementatie en evaluatie. Het leveren van kwaliteit door onze professionele medewerkers is daarbij een speerpunt. Aleco loopt in Zuidwest Nederland voorop als het gaat om het begeleiden van jongeren in een combinatie van coaching, onderwijs en/of sport.

In de sportcoaching trajecten wordt samengewerkt met Be-zonder. De pedagogische expertise van Be-zonder wordt gebruikt om de trajecten zo effectief mogelijk in te zetten.
Be-zonder is een geregistreerd jeugdhulpaanbieder bij de gemeenten in West-Brabant. Hierdoor zijn de sportcoachingstrajecten in sommige gevallen in te zetten als onderdeel van de jeugdhulpverlening, op verwijzing van een jeugdprofessional van de gemeente.


  • Satellietprogramma Da Vinci College
  • Maatwerk onderwijs
  • Sportcoaching
  • Coaching@School
  • Top Team Trainingen
  • KlassentrajectenInformatie aanvragen“In de afgelopen jaren is een hechte samenwerking met Aleco ontstaan. Op verschillende terreinen hebben we elkaar kunnen vinden. Opvallend hierbij is de kwaliteit in het omgaan met de leerlingen. Zij zorgen voor een goed contact waarbij de juiste balans in het omgaan met elkaar en onderling wordt gewaarborgd.”

Rens Boons, afdelingsdirecteur Praktijkonderwijs DVC Roosendaal

“”Ik heb veel geleerd bij Aleco over hoe je om moet gaan met frustraties. Dat deden ze op een fijne manier door rustig te praten als ik iets fout deed én me te helpen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurde. Verder vond ik de vrijheid en zelfstandigheid heel erg fijn én de vriendelijkheid van iedereen. De weken bij Aleco hebben mij geholpen om weer goed verder te kunnen op school.”

Santhar, leerling klas 4 HAVO Markland College